2024 - en endnu større messe for alle
Udstilling i 3 haller
I Ringsted-hallerne vil Hal A og B blive indrettet således, at mange stande er “hjørnestande”.

Samtidig er gangarealet gjort bredt, således at både udstillere og publikum vil få en optimal oplevelse i de smukt pyntede haller.

Kun få stande tilbage
Interessen for at deltage i Ringstedmessen 2024 har været stor og mange udstillere har været tidligt ude for at sikre sig en stand. I 2024 er der også mange nye udstillere i forhold til tidligere år - dem vil vi gerne byde rigtig hjertelig velkommen.

P.t. er der således kun 3 ledige stande tilbage - alle andre er udsolgt.

Effektiv reklamekampagne
Markedsføringen af Ringstedmessen 2024 bliver meget intensiv med bl.a. postomdelt messeavis, radiospot i SLR, pressemeddelelser til tilgængelige medier samt fribilletter. Endvidere vil der være opsat skilte ved indfaldsvejene til Ringsted, ligesom plakater vil gøre opmærksom på Ringstedmessen 2024.

Det er altid en vigtig proces for de handlende at profilere sig over for deres kunder - og det gælder ikke blot over for kommunens egne indbyggere, men også over for borgere fra de større nabobyer. 

Internethandel og gårdbutikker, er også en del af danskernes indkøbsmuligheder - derfor er en forbrugermesse i Ringsted et særdeles vigtigt initiativ, som giver de besøgende en glimrende indsigt i den lange række af forskellige butiks- og forretningstyper, der har domicil i og uden for Ringsted.

Den flotte publikumsopbakning til Ringstedmessen 2022 vidner i høj grad om den store interesse en lokal forbrugermesse i Ringsted kan skabe - og derfor gælder det om for udstillerne at følge denne succes op - ved igen at være til stede på Ringstedmessen 2024.

Vi ønsker alle udstillere held og lykke.Jørgen Nielsen, Elektro Center ApS
Vi deltog på Ringstedmessen for 8. gang i 2014. Vi deltager primært for at udbrede kendskabet omkring de mange produkter, som vi forhandler og den service vi har her på Elektro Center.